Even voorstellen
Welke klachten?
Voetreflextherapie
Vingerreflexologie
Regenesis-Healing
Access Bars
Orthomoleculair advies
De praktijk.
Workshops
Nieuwtjes
Tarieven.
Ervaringen
Praktijkvoorwaarden.
Contact
Nieuwsbrieven
Praktijkvoorwaarden.

Praktijkvoorwaarden Heleenergiek.

Vertrouwelijkheid van de behandelingen:
-De therapeute heeft ethiek hoog in het vaandel staan. Zij verwacht dat de
client hier eveneens zorg voor zal dragen.
-De therapeute werkt in dienst van de belangen van de client en handhaaft geheimhouding.
-Van elke behandeling schrijft de therapeute een kort verslag dat in het dossier van de client komt. Dit dossier wordt op een veilige plek bewaard in de praktijk van de therapeute.
-Alleen de therapeute en de client hebben het recht tot inzage in het dossier van de client.
-Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als de client daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.
- De praktijk voldoet aan de eisen van de nieuwe privacywet AVG.
- Hiertoe wordt er door mij en de client een privacyverklaring en behandelovereenkomst ondertekend.

Afspraken:
-De client verplicht zich middels het anamnesegesprek voorafgaande aan de behandeling, relevante informatie te verstrekken.
-Het betreft informatie mbt medische voorgeschiedenis, medicatiegebruik, huidige lichamelijke en /of psychische klachten en behandelaars waarbij de client momenteel loopt.
Dit is niet alleen noodzakelijk voor de vorm en effectiviteit van de behandeling, maar ook om onnodige risico's te vermijden.
-Als de therapeute van mening is dat zij op dit moment niet de aangewezen persoon is om de gevraagde hulp te bieden, vraagt zij de client toestemming tot doorverwijzen of terugverwijzen naar de behandelend arts of andere discipline.
-De duur van de behandeling wordt van te voren afgesproken.
-Als de therapie is opgebouwd uit meerdere behandelingen, vindt telkens voorafgaand een gesprek plaats om de voortgang te evalueren.
-De client dient van te voren op de hoogte gebracht te worden van het feit, dat de bestaande klacht tijdens de therapie even kan verergeren. Ook kunnen oude klachten op gaan spelen of emoties boven komen.
Dit is tijdelijk en betekent alleen dat er door de behandeling(en), bestaande blokkades worden opgelost. Het is dus goed als dit gebeurt.
-De client dient van te voren van het feit op de hoogte gebracht te worden, dat er na de behandeling eventueel wat kleine ongemakken kunnen opspelen: Loopneus, vermoeidheid, intensere zweetgeur, donkerder urine, opkomende emoties. Dit betekent dat er tijdens de behandeling afvalstoffen zijn vrijgekomen die door het lichaam verwijderd worden. Het is dus goed als dit gebeurt. Extra water en kruidenthee drinken helpt om dit proces te versnellen.
-De therapeute kan geen garantie geven dat de behandelde klacht voor 100% zal verdwijnen. Dit heeft te maken met de persoonlijke omstandigheden, de mogelijkheden en onmogelijkheden van de client.
-De therapeute zal wel alles doen wat mogelijk is binnen de therapie, om de gestelde doelen zo dicht mogelijk te benaderen.

Kosten en betaling:
-De client dient vooraf geinformeerd te worden over de kosten per behandeling.
-De actuele tarievenlijst per behandeling is daartoe aanwezig bij een behandeling.
-Betaling dient direct na afloop van elke behandeling contant of per mobiele te geschieden.
-Client ontvangt daarna een bewijs van betaling.
-Kan de behandeling niet direct na afloop betaald worden, dan dient de factuur binnen 14 dagen daarna voldaan te zijn. Of, als er wekelijks behandeld wordt, voor aanvang van de volgende geplande afspraak.
-Zonder betaling wordt de therapie niet voortgezet.
-De client verplicht zich om een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren) te annuleren, wanneer client door omstandigheden verhinderd is.
(met uitzondering van overmacht, bijv ziekte)
-Bij het niet verschijnen op een gemaakte afspraak zonder annulering wordt, vanwege de gereserveerde tijd E30,00 per factuur in rekening gebracht.
-Bij ziekte op de dag van de afspraak zelf, dan de afspraak gaarne zo vroeg mogelijk afmelden.
-Beeindiging van de therapie kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
-In geval van overmacht houdt de therapeute het recht om de afgesproken behandeling ten alle tijden te annuleren en op te schorten naar een later tijdstip, overeengekomen met de client.

Nazorg:
-Indien er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de client wenst te bespreken, biedt de therapeute de mogelijkheid om per mail vragen te stellen en de therapeute zal deze mail zo spoedig mogelijk beantwoorden.
-Wanneer client de therapeute telefonisch wenst te spreken over de therapie, bestaat daartoe de mogelijkheid om te bellen op doordeweekse dagen, tussen 9.00 en 20.00.
-De therapeut wordt niet gebeld tijdens de weekenden, op feestdagen en tijdens vakanties die de therapeut van te voren duidelijk heeft benoemd, tenzij anders overeengekomen of voor annulering van een afspraak.
-Kan de therapeute de telefoon wegens omstandigheden niet opnemen, dan zal het telefoonnummer op het toestel staan, waarna de client zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld. De client kan ook de voicemail inspreken waarna de therapeute zo spoedig mogelijk contact zal opnemen.Heleenergiek, Juli 2013.


Copyright © 2021 / Tekst en foto's: Heleen en Marcel de Lang / Website: Mainstream Netservice